Loading...
Umenie odhadnúť budúcnosť
formou zábavy a potešenia

Geomancia

Umenie odhadnúť budúcnosť

Od dávnych čias ľudia túžili poznať svoju budúcnosť a chceli poznať odpovede na otázky, ktoré ich trápili. Spôsob získavania odpovedí na otázky týkajúce sa budúcnosti, ktorý vám ponúkame siaha do veľmi dávnych čias. Je oveľa jednoduchší ako hádanie budúcnosti zo sklenej gule, či z kávovej usadeniny. A navyše, ako sa môžete sami presvedčiť – je účinný.
Ako treba postupovať?
  1. Otázku (povahy pracovnej či citovej) zapíšeme na papier.
  2. Automaticky, nerátajúc, nakreslíme osem riadkov čiarok, do radov pod seba.
  3. Zrátajte počet čiarok v každom rade a zapíšte výsledok.
  4. Ak vám vychádza párny počet čiarok, zaznačte vedľa:  , ak nepárny: .
  5. Teraz preneste výsledky (kolieska/guľky) tak, aby výsledok piateho radu bol vedľa výsledku radu prvého, výsledok šiesteho radu vedľa druhého, výsledok siedmeho radu veda tretieho, výsledok ôsmeho radu vedľa výsledku radu štvrtého.
  6. Potom zrátajte bodky (kolieska/guľky) zo štyroch novozískaných radov a znova, ak je výsledok párny zaznačte:  , ak nepárny:
  7. Získate figúru zo štyroch pod sebou uložených radov guliek. Túto figúru nájdite v tabuľke výsledkov, prečítajte opis a na jeho základe zodpovedzte otázku.

Pozor, v jeden deň môžete položiť iba jednu otázku!


cesta CESTA


Celkový význam: odlet, odchod, ale i stopa, po ktorej sa posúvate krok za krokom. Zakrátko sa všetko zmení, nové okolnosti skomplikujú tvoju existenciu. Môže to znamenal rozchod (či návrat) zrušenie (voľbu), začatie niečoho nového.
Práca: Si na ceste rozvoja, ktorá vedie k úspechu, pod podmienkou, že nebudeš chcieť naraz dosiahnuť všetko. Zachovaj pokoj, nemáš ešte všetky údaje. Počkaj kým sa rozhodneš a spoliehaj sa viac na seba ako na iných.
City: Schyľuje sa k čomusi nepredvídanému. Nejaké stretnutie môže zmeniť tvoj život a môže byť začiatkom veľkých zážitkov. Perspektívy cesty, nových známosti, ale i rozchodov (dobrovoľných alebo prikázaných!), alebo návrat osoby, ktorú obdarúvaš citom.

 

vzostup VZOSTUP


Celkový význam: začiatok, postup, rozvoj. Je to dobrý znak, nadchádza zmena k lepšiemu. Pochybnosti sa skončili, teraz všetko smeruje k lepšiemu. Rozhliadni sa po situácii, riaď sa intuíciou a otvor sa voči ostatným. Zúčastňujúc sa života okolia zlepšíš si aj vlastnú situáciu a získaš viac sebadôvery.
Práca: dôležitý symbol ukazujúci na spoločenský postup, úspech, ale i nevyhnutnosť držať sa zásad čestnosti. Záležitosti treba brať vážne, bez toho nič nedosiahneš. Čaká ťa nevyhnutnosť výberu, prijatie významných rozhodnutí. Smelo využi obrazotvornosť aby si vytvoril(a) nové možnosti. Prišiel tvoj čas.
City: ak využiješ vnútornú silu uskutočníš svoje túžby a prežiješ milé chvíle. Ktosi bude s tebou počítať. Vezmi na seba zodpovednosť, si na začiatku výborného obdobia, zakrátko sa všetko vyvinie harmonicky.

 

sladkost SLADKOSŤ


Všeobecný význam: elegancia, zmyselnosť. Je to znak harmónie a atraktívnosti, predpoveď veľkých úspechov, najmä v citoch. Život sa stane ľahší a príjemnejší. Je to symbol radostí fyzických i duchovných.
Práca: predpoveď úspechov najmä v oblastiach súvisiacich s umením, tvorivosťou, estetikou. Vezmi si k srdcu čo robíš, hľadaj v tom príjemné, ale predovšetkým neopakuj rovnaké chyby. Prekážka akú musíš prekonať je pasivita.
City: v tejto sfére sa najplnšie prejaví dobrý vplyv tohto znaku. Tvoj pôvab ocenia. Predpoveď pokoja v srdci, atraktívnosť, láska. Využi prijemné stránky života! Intímne stretnutia, flirty, romantická láska, srdce kapituluje.

 

stastie ŠTASTIE


Všeobecný význam: trafil(a) si do čierneho. Je to najlepšia z figúr. Charakterizuje ju harmónia, rozvoj, nápaditosť, šťastie. Predpovedá splnenie všetkých túžob, úspechy v každej oblasti.
Práca: čas splnených ambícii, zbieranie zaslúžených odmien. Požiadaj o zvýšenie platu, povýšenie, začni nové predsavzatia, dohodni si vážny rozhovor. Všetko ukazuje na peknú budúcnosť, trvalý úspech. Chytaj objavujúce sa príležitosti, osud ti praje.
City: láska a šťastie idu ruka v ruke. Priťahuješ pohľady, tvoje čaro a nadšenie spôsobia, že zaujmeš iných. Predpoveď šťastného a trvalého zväzku.

 

ludia ĽUDIA


Všeobecný význam: zástup, dav, neistota. Si v hustej hmle, pritláča ťa priveľa dojmov a zážitkov. V tomto neporiadku sa snaž zachovať rozvahu a jasnú myseľ, oddeľ pravdu od lži a sformuluj si vlastný názor.
Práca: ak sa máš zapojiť do práce nejakej skupiny, znak ti praje. Dávaj pozor na vlastnú slobodu. Dávaj pozor na to, čo hovoria iní (vyhneš sa zbytočnému dohadovaniu sa). Ak smeruješ k akémusi osobnému cieľu na vlastnú päsť, si na zlej ceste.
City: pretože situácia je neistá, netreba konať v žiadnom smere (pretože v ktorom?). V súčasnosti závisíš od iných. Nebuď tvrdohlavý(á), dôveruj intuícii, ale necháp vlastné túžby ako skutočnosť. Nie si náhodou naivný(á)?

 

upadok ÚPADOK


Všeobecný význam: rozchod, klamstvo, sklon. K hlasu sa dostávajú zlé sily: situácia je nebezpečná, konfliktná. Obklopuje ťa dvojtvárnosť, klebety, nástrahy. Predsa však tento deštruktívny znak nie je zlý: ruiny a rozptýlenie umožnia ti pretrvať, prežiť akýsi neúspech, druhý raz neurobíš tu istú chybu. Nova situácia sa už vytvorí na istom základe. Niet takého zla, ktoré by na dobré nevyšlo.
Práca: dávaj pozor na zlé rady a závisť. V tomto neprajúcom ti období musíš byť veľmi opatrný(a). Nerozhoduj sa bezhlavo, vyber si jednoduchú cestu a predovšetkým nesmeruj k úspechu na cudzí účet.
City: nie je dobre. Si na ceste plnej klamstva voči sebe i iným.

 

sila SILA


Všeobecný význam: boj, popudlivosť, potreba dominancie. Táto sila môže viesť, ak sa bude stupňovať, k agresii, vzbure, závisti a hnevu. Potreba slobody a nezávislosti. Dávaj pozor na preháňanie.
Práca: situácia je napätá. Nie si ľahostajný(á) voči kritike. Musíš preto bojovať, pracovať, byť odvážnym(ou). Ak si však sebaistý(á), že konáš správne, rozhodne konaj. Ak máš pochybnosti - zastav sa!
City: táto figúra praje milostným výbojom a bezuzdnosti. V tejto hre zmyslov sa i ty môžeš zahubiť. Odvaha a smelosť budú tvojimi tromfami. Žiarlivosť a egoizmus - slabými bodmi. Nesnaž sa dosiahnuť cieľ za každú cenu.

 

slava SLÁVA


Všeobecný význam: úspech. Predsa však dočasný. Šťastie, ktoré minie, ak ho nezachytíš. Potom bude neskoro. Znak symbolizuje úspech, ale okamžite, bez vplyvu na iné udalosti.
Práca: akási príležitosť - vážna práca ťa dovedie k úspechu. Ale - pozor! Nemysli si, že sa ti podarilo dosiahnuť vrchol. Ešte nemôžeš spočinúť na vavrínoch. Máš za sebou iba jednu etapu.
City: predpoveď stretnutia, ale nehľadaj v ňom veľkú celoživotnú lásku. Je to iba flirt. Využi prajúce ti okolnosti a neklam seba samého.

 

beloba BELOBA


Všeobecný význam: čistota, jasnosť, uspokojenie. Obdobie prostých radostí, tolerancie, premýšľania. Najlepší vplyv na veci duchovné, predpoklad vnútorného pokoja.
Práca: táto figúra nenabáda konať, naopak, pribrzdi svoj zápal, chladne sa prizri problémom. Začni zmierňovaním konfliktov (vnútorných i vonkajších). A neskôr začneš konať.
City: obdobie prajúce pokojnému citu s dobrým vplyvom. Bez vášne, ale možno, že je tak i lepšie, mohla by mať zhubný vplyv. Teš sa kontaktami skôr priateľskými ako milostnými. Schyľuje sa k šťastnej zmene.

 

radost RADOSŤ


Všeobecný význam: úspech v každom smere. Radosť zo života, optimizmus, zdravie, všemožné výhody. Konštelácia ukazuje na všestranný rozvoj a celkový úspech.
Práca: úspech podmienený disciplínou, prácou a snažením. Bohatstvo skôr duchovné ako materiálne. Si pozitívne naladený(á) a plný(á) konštruktívnych nápadov, ktoré by mali viesť k úspechu v tom, o čo sa snažíš.
City: stojíš pred šťastím v láske. Je to vhodný moment na ocenenie života. Odhoď pochybnosti a teš sa z milých chvíľ, nehľadaj podtexty, Radosť je najjednoduchší spôsob ako získať sympatie i v láske.

 

zisk ZISK


Všeobecný význam: vynikajúci znak. Vo sfére materiálnej obohatenie, zlepšenie situácie a navyše satisfakcia. V citoch ušľachtilosť a úcta.
Práca: otvára sa perspektíva na úspech. Príchylnosť a žičlivosť zo strany nadriadených. Lojálnosť, slušnosť a tvoja ambicióznosť ti prinesú úspech.
City: ktosi sa k tebe blíži. Rozširuje sa kruh priateľov, rastú šance na to, že sa niekomu zapáčiš. Tvoje city sa stanú horúcejšie a zrelšie. Predpoveď porozumenia v každom smere.

 

stretnutie STRETNUTIE


Všeobecný význam: harmónia, láska, priazeň. Dobrý znak hovoriaci o spojení, vzájomnom doplnení, zhode a uspokojení. Musíš sa spojiť s niekym, kto smeruje k tomu istému cieľu, aby si ho dosiahol(la). Vhodné je teraz všetko, čo smeruje podobným smerom.
Práca: si na dobrej ceste, ale ak chceš dosiahnuť svoje, musíš sa vyzbrojiť diplomaciou, jemnosťou, schopnosťou prispôsobiť sa. Môžeš pôsobiť v združeniach, nadväzovať kontakty. Podel sa o svoj názor, prijmi spoločné rozhodnutie, vyhýbaj sa napätiu. Nehraj sa na osamelého rytiera!
City: predpoveď stretnutia. V láske i priateľstve prevláda harmónia (alebo sa môže prinavrátiť). Samota je za tebou. Musíš byť otvorenejší(ia) voči okoliu a úprimne sa porozprávať s milovanou osobou.

 

cerven ČERVEŇ


Všeobecný význam: konflikty, vzbura, násilie. Oheň vášne, farba výbuchu. Táto figúra ukazuje, že ak chceš urýchliť zmeny musíš bezpodmienečne konať, poslúchať inštinkty, odvážne sa nechať niesť impulzívnosťou.
Práca: to čo istý čas sa nepohlo z miesta sa náhle pohne, alebo zmizne vôbec. Práca, ktorá sa ťahá do nekonečna, povinnosti, to všetko čo ťa brzdí sa už nedá vydržať. Skoncovanie s týmto označuje možnosť rýchlej obnovy. Buď dôvtipný a rýchlo konaj.
City: povedz čo si myslíš (dobré i zlé). Dávaj však pozor na možné konflikty, prejavy hnevu, ale vášeň sa skladá aj z týchto vecí.

 

smutok SMÚTOK


Všeobecný význam: melanchólia, znechutenie. Smutné myšlienky, rezignácia, žiaľ, do ktorého sa však nesmieš ponoriť. Výstup sa predsa začína dole. Tvoja zlá nálada vyplýva z obáv, že si niečo zle urobil(a) a nie si na výške úlohy. Prestaň dramatizovať, zmobilizuj odvahu.
Práca: nepriateľstvo okolia či uzatvorenie sa do seba. Si na klamlivej ceste, možno, že dokonca smeruješ k pádu. Pritláčajú ťa problémy, nevidíš východisko zo situácie. Definuj si svoje postavenie. Táto vnútorná práca na sebe ti umožní nájsť seba a dodať sebaistotu.
City: smútok a čierne myšlienky. Ak nestretávaš lásku je to preto, že ju jednoducho nepozoruješ. Musíš vyjsť zo svojej škrupiny, usmievať sa (aj keď ti je ťažko na srdci) a vyjsť v ústrety iným. Nikomu o svojich ťažkostiach nehovor, pokús sa pozrieť na svet optimisticky, ani radosť ani smútok netrvajú večne.

 

strata STRATA


Všeobecný význam: nedobrá figúra. Úbytok, neúspech. Môžeš stratiť to, čo máš: stratiť zisky, znechutiť voči sebe iných. Táto „strata“ môže zmeniť tvoj pohlaď na svet. Musíš čakať na získanie síl a neskôr začneš znova konať.
Práca: únava či ľahostajnosť, slabosť či prepracovanosť. Si v zlej situácii. Predsavzatie (v súčasnosti) je odsúdené na neúspech. Nepodarí sa ti nikoho presvedčiť, nevzpieraj sa.
City: ktosi alebo čosi sa ti vymklo z rúk. Vzťahy sa zhoršia. Čosi sa končí. A čo na tom? Začneš znova!

 

samota SAMOTA


Všeobecný význam: samota z vlastného rozhodnutia, alebo z donútenia. Znamená spútanie, stratu slobody, prekážky. Alebo sa ich zmocníš, alebo vycúvaš.
Práca: stojíš proti sebe samému (samej). Máš pred sebou úlohu, ktorá si vyžaduje sústredenie, neústupčivosť. Ak to nezvládneš, zamysli sa. Možno, že sa preceňuješ? Možno sa podceňuješ? Porozmýšľaj aké chyby si urobil(a) a viac ich nezopakuješ.
City: samota a láska nejdú ruka v ruke. Príčinou je tvoj egoizmus a samota ťa teraz tlačí a zaťažuje. Musíš nazrieť hlboko do svojho svedomia a začať nanovo, na zdravších základoch.

The noblest art is that of making others happy

P. T. Barnum

Partneri
palffy home page    4kside home page
 
MarcTanner.sk
 
Vulcann.co.uk
Flag Counter
Flag Counter